O nas | Redakcja | Kontakt | Prenumerata | Newsletter | Publikacje

Złoty Skalpel 2011 – rozpoczęliśmy drugi etap konkursu

Jury konkursu na wybitnego innowatora w polskiej ochronie zdrowia - Złoty Skalpel 2011 spośród 20 nadesłanych zgłoszeń konkursowych zakwalifikowało do II etapu konkursu dziewięć projektów.

Wybrane innowacje to:

  1. Utworzenie Centrum Symulacji Medycznej - dr Łukasz Gąsiorowski, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu;
  2. Uruchomienie systemu chirurgicznego da Vinci – prof. dr hab. med. Wojciech Witkiewicz, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu;
  3. Nowe techniki operacyjnego leczenia wad zastawki aortalnej serca – prof. dr hab. med. Jerzy Sadowski, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii CM UJ w Krakowie;
  4. Wdrożenie technologii przygotowania i przeszczepu łąkotki allogenicznej – lek. med. Henryk Noga, Klinika Chirurgii Endoskopowej Sp. z o. o. w Żorach;
  5. Operacje wewnątrzmacicznego zamknięcia przepukliny oponowo-rdzeniowej u płodów – prof. Anita Olejek, Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu;
  6. Zastosowanie przeszczepów tętniczych w leczeniu zakażeń protez naczyniowych - prof. dr hab. med. Artur Pupka, Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej AM we Wrocławiu;
  7. Wykorzystanie przekazu internetowego do torakochirurgicznych badań śródoperacyjnych – dr n. med. Juliusz Pankowski, Pracownia Histopatologiczna, Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc w Zakopanem;
  8. Program wykrywania wczesnego zapalenia stawów – dr n. med. Sławomir Jeka, Oddział Kliniczny Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Szpital Uniwersytecki im. J. Biziela w Bydgoszczy;
  9. System informatyczny do zarządzania zakładem opieki zdrowotnej funkcjonującym w ramach instytutu badawczego – gen. bryg. dr hab. med. Grzegorz Gielerak, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

Wszystkie projekty uczestniczące w drugim etapie konkursu będą szczegółowo prezentowane na łamach Pulsu Medycyny oraz na stronie internetowej gazety. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie zwycięskiej innowacji nastąpi w maju br.

Partnerem strategicznym konkursu Złoty Skalpel 2011 jest firma GlaxoSmithKline.