O nas | Redakcja | Kontakt | Prenumerata | Newsletter | Publikacje

Złoty Skalpel 2012 – II etap konkursu

Jury konkursu na wybitnego innowatora w polskiej ochronie zdrowia – Złoty Skalpel 2012 spośród 20 nadesłanych zgłoszeń zakwalifikowało do II etapu konkursu dziesięć projektów.

1. Innowacyjna technika rekonstrukcji piersi po mastektomii przeszczepem tłuszczu autogennego z zastosowaniem systemu Brava
lek. Monika Jachna-Grzesiak, Centrum Chirurgii Plastycznej w Warszawie

2. Komórkowa szczepionka przeciw cukrzycy typu 1 oparta na limfocytach T regulatorowych
dr hab. prof. nadzw. GUMed Piotr Trzonkowski, Zakład Immunologii Klinicznej, Katedra Immunologii GUMed

3. Opracowanie i wdrożenie polskiej wersji testu GPCOG (General Practitioner Assessment of Cognition) służącego lekarzom rodzinnym do wczesnego identyfikowania pacjentów z otępieniem
lek. Agnieszka Łuczak-Piątek, Oddział Neurologii i Udarowy SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Sieradzu

4. Opracowanie nowatorskiego algorytmu oceniającego ryzyko choroby i generującego rekomendacje – nowoczesne narzędzie do badań przesiewowych e-Allergy
dr hab. prof. nadzw. WUM Bolesław Samoliński, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Wydział Nauk o Zdrowiu WUM, dr n. hum. Filip Raciborski, Zakład Epidemiologii i Promocji Zdrowia, Instytut Reumatologii w Warszawie

5. Pilotażowy Program Badań Przesiewowych Raka Płuca z wykorzystaniem niskodawkowej tomografii komputerowej
dr hab. prof. nadzw. Witold Rzyman, Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej GUMed

6. Podyplomowa Szkoła Kardiologiczna i 15 edycji Zakopiańskich Dni Kardiologicznych
prof. dr hab. Mirosław Dłużniewski, Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych WUM

7. Profilaktyczne leczenie padaczki u dzieci do 2. roku życia
prof. dr hab. Sergiusz Jóźwiak, Klinika Neurologii, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

8. Przeszczep ramienia od zmarłego dawcy
prof. dr hab. Jerzy Jabłecki, Oddział Chirurgii Ogólnej i Pododdział Replantacji Kończyn, Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

9. Przeszczepienie wątroby u chorego z ostrą niewydolnością wątroby oraz zakażeniem wirusem HIV
dr n. med. Krzysztof Dudek, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM

10. Wykonywanie operacji resekcji złośliwych glejaków OUN z wykorzystaniem zjawiska fluorescencji pochodnych porfiryn
lek. Piotr Defort, Lubuski Ośrodek Neurochirurgii i Neurotraumatologii, Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze

Wszystkie projekty uczestniczące w drugim etapie konkursu będą szczegółowo prezentowane na łamach Pulsu Medycyny oraz na stronie internetowej gazety. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie zwycięskiej innowacji nastąpi w czerwcu 2012 r.

Partnerem strategicznym konkursu Złoty Skalpel 2012 jest firma GlaxoSmithKline.