O nas | Redakcja | Kontakt | Prenumerata | Newsletter | Publikacje

II etap konkursu ZŁOTY SKALPEL 2015

  Do II etapu konkursu Złoty Skalpel 2015 zakwalifikowały się następujące projekty:

 1. Pierwsza w Polsce Klinika Kardiologii Płodu Autor: dr hab. Maciej Słodki, prof. Maria Respondek-Liberska, Zakład Kardiologii Prenatalnej Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
 2. Program „Żywy Dawca Nerki” Autor: Zespół Transplantacyjny Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie pod kierownictwem prof. dr hab. med. Artura Kwiatkowskiego
 3. Program wykorzystania trójwymiarowych technik obrazowania u dzieci ze złożonymi wrodzonymi wadami serca ICZMP Autor: Zespół w składzie: dr n. med. Sebastian Góreczny, dr n. med. Paweł Dryżek , dr hab. n. med. Prof. ICZMP Tomasz Moszura, Pracownia Hemodynamiki, Klinika Kardiologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
 4. Pierwsze w Polsce wszczepienie sztucznych nici ścięgnistych z dostępu przez minitorakotomię oraz koniuszek serca, bez krążenia pozaustrojowego pod kontrolą przezprzełykowej echokardiografii trójwymiarowej z wykorzystaniem systemu Neochord Autor: Dr n med. Krzysztof Wróbel, Oddział Kardiochirurgii Allenort/Medicover
 5. Książeczka Zdrowia Dziecka badanego przed urodzeniem w Zakładzie Kardiologii Prenatalnej Autor: Prof. Maria Respondek-Liberska,dr Maciej Słodki, Zakład Kardiologii Prenatalnej Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
 6. Leczenie hybrydowe krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych z wykorzystaniem komórek macierzystych szpiku CD34 i terapii genowej z wykorzystaniem plazmidu VEGF165 Autor: Prof. dr hab. n. med. Artur Pupka, kierownik Zakładu Chirurgii Endowaskularnej Katedry Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 7. Program: przeszczepianie płuc Autor: Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzki, kierownik Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji PUM. Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie
 8. System informatyczny dla placówek rehabilitacyjnych Autor: Gabos Software Sp. z o.o.
 9. Remedizer – aplikacja do teleopieki nad pacjentami z wszczepialnymi wspomaganiami serca (LVAD) Autor: Michał Jakubowski, Webska Sp. z o.o.
 10. Korekcja podniebienia miękkiego metodą lasera diodowego w leczeniu chrapania i bezdechów śródsennych Autor: Centrum Medyczne MML