O nas | Redakcja | Kontakt | Prenumerata | Newsletter | Publikacje

Projekty zgłoszone do konkursu 2011

1. Centrum Symulacji Medycznej
Dr Łukasz Gąsiorowski, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

2. Embolizacja mięśniaków macicy
Dr hab. med. Radosław Pietura, Centrum Medyczne ENEL-MED, Warszawa

3. Innowacyjna metoda leczenia cukrzycy typu 1 przy pomocy immunoablacji i autologicznego przeszczepiania szpiku
Dr n. med. Emilian Snarski, Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM

4. Kompleksowa diagnostyka zespołu Eagle’a
Prof. dr hab. med. Piotr Arkuszewski, Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej UM w Łodzi

5. Konstrukty immunotoksyn jako potencjalne leki przeciwnowotworowe
Prof. dr hab. Janusz Szemraj, Zakład Biochemii Medycznej UM w Łodzi

6. Metoda oznaczania zawartości w moczu nukleozydów i nukleotydów jako potencjalnych markerów raka
Dr hab. Krzysztof Szczubiałka, Wydział Chemii UJ w Krakowie

7. Nowa, małoinwazyjna droga operacyjnego dostępu do okolicy aorty brzusznej
Dr n. med. Jacek Cywiński, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

8. Nowe techniki operacyjnego leczenia wad zastawki aortalnej serca
Prof. dr hab. med. Jerzy Sadowski, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii CM UJ w Krakowie

9. Nowe techniki przygotowania i przeszczepiania łąkotki allogenicznej
Lek. med. Henryk Noga, Klinika Chirurgii Endoskopowej Sp. z o.o. w Żorach

10. Operacja wewnątrzmacicznego zamknięcia przepukliny oponowo-rdzeniowej u płodów
Prof. Anita Olejek, Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu

11. Program „24d dla zdrowia malucha”
Anna Lenart, Centrum Medyczne ENEL-MED w Warszawie

12. Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci
Beata Krakowska, Pion Stomatologii ENEL-MED w Warszawie

13. Program wykrywania wczesnego zapalenia stawów
Dr n. med. Sławomir Jeka, Oddział Kliniczny Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Szpital Uniwersytecki im. J. Biziela w Bydgoszczy

14. Strzykawki jednorazowe o konstrukcji uniemożliwiającej zakażenia
Lek. med. Paweł Szczepański, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi w Poznaniu

15. System informatyczny do zarządzania zakładem opieki zdrowotnej funkcjonującym w ramach instytutu badawczego
Gen. bryg. dr hab. med. Grzegorz Gielerak, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

16. Uruchomienie pierwszego w Polsce systemu chirurgicznego da Vinci
Prof. dr hab. med. Wojciech Witkiewicz, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

17. Warsztaty Wideochirurgii Dziecięcej
Dr Michał Puliński, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Leczonych Chirurgicznie „UŚMIECH”, Oddział Kliniczny Chirurgii Dziecięcej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie

18. Wykorzystanie przekazu internetowego do torakochirurgicznych badań śródoperacyjnych
Dr n. med. Juliusz Pankowski, Pracownia Histopatologiczna, Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc w Zakopanem

19. Zastosowanie przeszczepów tętniczych w leczeniu zakażeń protez naczyniowych
Prof. dr hab. med. Artur Pupka, Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej AM we Wrocławiu

20. Zastosowanie urządzenia LUCAS służącego do kompresji klatki piersiowej w razie nagłego zatrzymania krążenia
Dr n. med. Dariusz Tilmer, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi