O nas | Redakcja | Kontakt | Prenumerata | Newsletter | Publikacje

Nagrodzone i wyróżnione projekty

Złoty Skalpel 2008

Terapia fagowa infekcji bakteriami antybiotykoopornymi »
Prof. Andrzej Górski, Ośrodek Terapii Fagowej, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

Wyróżnienia

Chondrocyty w leczeniu ubytków chrząstki stawu kolanowego »
Dr n. med. Henryk Bursig, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

kategoria Rozwiązania teleinformatyczne w medycynie

Internetowa baza danych patologii kardiologicznych u płodów »
Prof. Maria Respondek-Liberska, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Telefiting oraz Domowa Klinika Rehabilitacji »
Prof. Henryk Skarżyński, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Nagroda Specjalna

Program promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego »
Gmina Gdynia, Urząd Miasta Gdyni

Pozostałe projekty zakwalifikowane do II etapu konkursu:

Chirurgia bez blizn – NOTES »
Lek. Jarosław Kobiela, Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Akademickiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

Komputerowe planowanie operacji ortopedycznych »
Mgr inż. Zbigniew Trzeciak, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

Polimer do neutralizacji i usuwania heparyny z krwiobiegu »
Dr Krzysztof Szczubiałka, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Program opieki nad pacjentami z przewlekłymi ranami kończyn dolnych »
Dr n. med. Grzegorz Krasowski, Oddział Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Program wyprzedzającego przeszczepiania nerek (tj. u pacjentów niedializowanych) »
Prof. Bolesław Rutkowski, Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Akademickiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

Relacja z Gali »