O nas | Redakcja | Kontakt | Prenumerata | Newsletter | Publikacje

Nagrodzone i wyróżnione projekty

Złoty Skalpel 2011

Nowe techniki operacyjnego leczenia wad zastawki aortalnej serca
Prof. dr hab. med. Jerzy Sadowski, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii CM UJ w Krakowie.

Projekty zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu:

Utworzenie Centrum Symulacji Medycznej
Dr Łukasz Gąsiorowski, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Uruchomienie systemu chirurgicznego da Vinci
Prof. dr hab. med. Wojciech Witkiewicz, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wdrożenie technologii przygotowania i przeszczepu łąkotki allogenicznej
Lek. med. Henryk Noga, Klinika Chirurgii Endoskopowej Sp. z o.o. w Żorach

Operacje wewnątrzmacicznego zamknięcia przepukliny oponowo-rdzeniowej u płodów
Prof. dr hab. med. Anita Olejek, Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu

Zastosowanie przeszczepów tętniczych w leczeniu zakażeń protez naczyniowych
Prof. dr hab. med. Artur Pupka, Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej AM we Wrocławiu

Wykorzystanie przekazu internetowego do torakochirurgicznych badań śródoperacyjnych
Dr n. med. Juliusz Pankowski, Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc w Zakopanem

Program wykrywania wczesnego zapalenia stawów
Dr n. med. Sławomir Jeka, Szpital Uniwersytecki im. J. Biziela w Bydgoszczy

System informatyczny do zarządzania ZOZ-em funkcjonującym w ramach instytutu badawczego
Gen. bryg. dr hab. med. Grzegorz Gielerak, WIM w Warszawie.