O nas | Redakcja | Kontakt | Prenumerata | Newsletter | Publikacje

Projekty zgłoszone do konkursu Złoty Skalpel 2012

1. Baza merytoryczna i szkoleniowa dla praktycznych zastosowań w Polsce światowych dokonań w zakresie chirurgii robotowej
prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz, Wojewódzki Szpital Specjalistycznego we Wrocławiu

2. Implementacja programu szczepień ochronnych dla wcześniaków
prof. dr hab. Maria Bornaszewska-Kornacka, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM

3. Innowacyjna technika rekonstrukcji piersi po mastektomii przeszczepem tłuszczu autogennego z zastosowaniem systemu Brava
lek. Monika Jachna-Grzesiak, Centrum Chirurgii Plastycznej w Warszawie

4. Kliniczne zastosowanie terapii neurofeedback u dzieci: z zespołem ADHD, zaburzeniami emocji i zachowania, lękiem oraz bólami głowy i padaczką; po urazach czaszkowo-mózgowych; z trudnościami w nauce szkolnej i dysleksją
dr n. med. Alicja Kubik, Instytut Neuromedica w Krakowie

5. Komórkowa szczepionka przeciw cukrzycy typu 1 oparta na limfocytach T regulatorowych
dr hab. prof. nadzw. GUMed Piotr Trzonkowski, Zakład Immunologii Klinicznej, Katedra Immunologii GUMed

6. Model specjalistycznej opieki ambulatoryjnej nad chorymi z owrzodzeniami żylnymi goleni i ranami przewlekłymi
dr hab. prof. UMK Maria T. Szewczyk, Poradnia Leczenia Owrzodzeń Goleni, Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

7. Nowa metoda leczenia chorych z migotaniem przedsionków z wykorzystaniem znanego taniego leku
dr n. med. Rafał Dąbrowski, II Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut Kardiologii w Warszawie

8. Nowatorski system wynagradzania lekarzy
dr n. med. Maciej Sobkowski, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu

9. Opracowanie i wdrożenie polskiej wersji testu GPCOG (General Practitioner Assessment of Cognition) służącego lekarzom rodzinnym do wczesnego identyfikowania pacjentów z otępieniem
lek. Agnieszka Łuczak-Piątek, Oddział Neurologii i Udarowy SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Sieradzu

10. Opracowanie nowatorskiego algorytmu oceniającego ryzyko choroby i generującego rekomendacje – nowoczesne narzędzie do badań przesiewowych e-Allergy
dr hab. prof. nadzw. WUM Bolesław Samoliński, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Wydział Nauk o Zdrowiu WUM, dr n. hum. Filip Raciborski, Zakład Epidemiologii i Promocji Zdrowia, Instytut Reumatologii w Warszawie

11. Pilotażowy Program Badań Przesiewowych Raka Płuca z wykorzystaniem niskodawkowej tomografii komputerowej
dr hab. prof. nadzw. Witold Rzyman, Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej GUMed

12. Podyplomowa Szkoła Kardiologiczna i 15 edycji Zakopiańskich Dni Kardiologicznych
prof. dr hab. Mirosław Dłużniewski, Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych WUM

13. Profilaktyczne leczenie padaczki u dzieci do 2. roku życia
prof. dr hab. Sergiusz Jóźwiak, Klinika Neurologii, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

14. Projekt badawczy przeszczepu ramienia od zmarłego dawcy
prof. dr hab. Jerzy Jabłecki, Oddział Chirurgii Ogólnej i Pododdział Replantacji Kończyn, Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

15. Próba postępowania zachowawczego w leczeniu raka błony śluzowej macicy
prof. dr hab. Stanisław Stanosz, Zachodniopomorski Ośrodek Osteoporozy „Osteomed” w Szczecinie

16. Przeszczepienie wątroby u chorego z ostrą niewydolnością wątroby oraz zakażeniem wirusem HIV
dr n. med. Krzysztof Dudek, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM

17. Termiczny ekran dotykowy dla niewidomych
prof. dr hab. inż. Andrzej Kos, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Katedra Elektroniki, AGH w Krakowie

18. Udowodnienie roli czynnika męskiego w profilaktyce raka szyjki macicy
lek. Leszek Walczak, Warszawa

19. Wykonywanie operacji resekcji złośliwych glejaków OUN z wykorzystaniem zjawiska fluorescencji pochodnych porfiryn
lek. Piotr Defort, Lubuski Ośrodek Neurochirurgii i Neurotraumatologii, Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze

20. Założenia powstania Kliniki Zdrowych Nóg, zapewniającej kompleksowe leczenie pacjentów z niewydolnością krążeniową kończyn dolnych
mgr rehab. ruchowej Ewa Jaraczewska, Loyola University Medical Center