Kontakt | Prenumerata | Newsletter | Puls Medycyny

Złoty Skalpel

„Puls Medycyny”, niezależne pismo medyczne, od 2008 roku organizuje coroczny konkurs na wybitnego innowatora w polskiej ochronie zdrowia – Złoty Skalpel. Zależy nam szczególnie na zgłoszeniach prac dokumentujących: wynalezienie nowej metody diagnostycznej lub terapeutycznej, opracowanie nowej strategii związanej z organizacją i zarządzaniem w ochronie zdrowia, unowocześnienie polskiego systemu opieki zdrowotnej poprzez implementację innowacyjnych rozwiązań. Do udziału zapraszamy pojedyncze osoby, zespoły badawcze, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, organizacje, gminy i wszystkie inne instytucje, które w danym roku wniosły nową jakość do opieki medycznej w Polsce. Spośród nadesłanych projektów jury powołane przez organizatora konkursu wybiera jedno wiodące udoskonalenie, które otrzymuje honorowy tytuł Złoty Skalpel.

Opinie o konkursie Złoty Skalpel

Bardzo mnie cieszy inicjatywa redakcji „Pulsu Medycyny”, która zaprasza do konkursu Złoty Skalpel autorów największych osiągnięć praktycznych w polskiej medycynie w danym roku. Liczę na rozwój – potrzebnej nam i bardzo twórczej – konkurencyjności pomiędzy polskimi ośrodkami w zakresie aktywności naukowej i klinicznej, we wdrażaniu oryginalnych i nowatorskich rozwiązań. Beneficjentami konkursu stają się zarówno sami laureaci, jak i chorzy oczekujący naszej pomocy i dostępności nowoczesnej medycyny w Polsce.

Prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
juror I i II edycji konkursu

Konkurs był dla mnie bardzo pouczający, czytając zgłoszenia konkursowe ja i cały mój zespół wiele się nauczyliśmy. Mogę śmiało stwierdzić, że zdecydowanie za mało chwalimy się swoimi osiągnięciami. Wielokrotnie zdarza się, że polskie sukcesy są bardziej znane za granicą niż w Polsce. Mam nadzieję, że idea konkursu przyczyni się do tego, że praca naszych specjalistów zostanie szerzej zauważona i doceniona.

Joanna Zabielska-Cieciuch, wiceprezes Podlaskiego Związku Lekarzy Paracodawców PZ,
juror I i II edycji konkursu

Inicjatywa redakcji „Pulsu Medycyny” zorganizowania konkursu na wybitnego innowatora w ochronie zdrowia jest bardzo cenna. Gala była okazją do zdobycia informacji o różnych przedsięwzięciach, które są realizowane w Polsce. Konkurs Złoty Skalpel dał możliwość szerszego poznania nowych terapii i technologii, które są przygotowywane przez polskich lekarzy i naukowców z korzyścią dla całego środowiska i systemu opieki medycznej.

Marek Haber, wiceminister zdrowia

To, że Polska pozostaje w tyle pod względem innowacyjności nie jest do końca prawdą. W ciągu ostatniego roku wykonaliśmy sporo dobrej roboty i wiele innowacji zostało przez nas rekomendowanych do finansowania ze środków publicznych. Konkurs Złoty Skalpel ujawnił kilka następnych propozycji. Agencja Oceny Technologii Medycznych chętnie się zajmie tymi metodami oraz oceni efektywność i bezpieczeństwo ich stosowania.

Dr Wojciech Matusewicz, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych

Bardzo się cieszę, że przypadł mi zaszczyt wręczenia nagrody panu profesorowi Skarżyńskiemu (laureat II edycji konkursu), bo to dzięki takim osobom jak on polska nauka wychodzi z zaścianka. Polscy naukowcy zawsze się wyróżniali, ale mieli problem z przebiciem się na forach europejskich i światowych. Jako Polacy nie musimy mieć jednak żadnych kompleksów, bo, jak widać, to inni uczą się od nas.

Marek Twardowski, były wiceminister zdrowia

Jako innowacyjna firma farmaceutyczna, oprócz dostarczania pacjentom nowoczesnych leków, chętnie wspieramy takie inicjatywy, jak Złoty Skalpel, które promują innowacje w opiece zdrowotnej w Polsce. Wierzę, że współpraca świata nauki i przemysłu jest nieodzowna do osiągania kolejnych kroków w postępie w leczeniu i profilaktyce. Mając własne zaplecze badawcze i nowoczesny zakład produkcyjny w Poznaniu, doskonale rozumiemy, jak duży wysiłek trzeba włożyć, aby wprowadzać nowe, przełomowe rozwiązania.

Jerzy Toczyski, prezes firmy GSK, partnera strategicznego konkursu Złoty Skalpel