Kontakt | Prenumerata | Newsletter | Puls Medycyny

Złoty Skalpel 2008

W Hotelu Bristol w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom I edycji konkursu Pulsu Medycyny Złoty Skalpel 2008 na najbardziej przełomowe rozwiązanie poprawiające jakość opieki medycznej w Polsce. Z rąk wiceministra zdrowia Marka Habera nagrody odebrali autorzy pięciu projektów.

Pierwszą nagrodę dla wybitnego innowatora w polskiej ochronie zdrowia zdobył zespół prof. Andrzeja Górskiego z Ośrodka Terapii Fagowej przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, pracujący nad zastosowaniem bakteriofagów w leczeniu infekcji antybiotykoopornych.

Za rozwiązania teleinformatyczne w medycynie wyróżniono dwa projekty. Jeden kierowany przez prof. Henryka Skarżyńskiego, pt. Telefiting i domowa klinika rehabilitacji. Szefem drugiego - Internetowej bazy danych patologii kardiologicznych u płodów - jest prof. Maria Respondek-Liberska.

Nagrodę specjalną tej edycji konkursu otrzymała Gmina Gdynia, NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i NZOZ Przychodnia Orłowo w Gdyni za prowadzony tam Program promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego.

Dyplomami nagrodzono także projekt - Chondrocyty w leczeniu ubytków chrząstki stawu kolanowego - stworzony przez zespół dr Henryka Bursiga z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Projekty nagrodzone i wyróżnione w konkursie Złoty Skalpel 2008 »

Relacja z Gali »