Kontakt | Prenumerata | Newsletter | Puls Medycyny

Złoty Skalpel 2010

Wybór zwycięzcy II edycji konkursu na wybitnego innowatora w polskiej ochronie zdrowia, ogłoszonego przez Puls Medycyny, nie był łatwy. Spośród 28 zgłoszeń konkursowych do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 13 projektów.

Ostatecznie jury postanowiło przyznać Złoty Skalpel 2010 prof. Henrykowi Skarżyńskiemu z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie za projekt „Leczenie częściowej głuchoty u dzieci i dorosłych z zastosowaniem implantów ślimakowych".

Jury konkursu zdecydowało o ustanowieniu trzech dodatkowych kategorii, w których przyznano po dwa wyróżnienia ex aequo.

W kategorii Diagnostyka i badania przesiewowe

W kategorii Rozwiązania telemedyczne

W kategorii Nowe materiały medyczne

W trakcie uroczystej Gali Złoty Skalpel 2010 firma GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA, strategiczny partner konkursu, przyznała dodatkowe dwie nagrody specjalne dla zespołów badawczych. Czeki o wartości 10 tys. zł oraz 5 tys.zł. z rąk Jerzego Toczyskiego, prezesa spółki, otrzymali prof. Henryk Skarżyński oraz prof. Wojciech Witkiewicz.

Prof. Henryk Skarżyński podziękował za uznanie, by chwilę później przekazać czek na ręce redaktor Magdy Sowińskiej. Jak podkreślił, kwotę tę przekazuje na organizację konkursu dla młodych naukowców.

Projekty nagrodzone i wyróżnione w konkursie Złoty Skalpel 2010 »

Relacja z Gali »