Kontakt | Prenumerata | Newsletter | Puls Medycyny

Złoty Skalpel 2012

26 czerwca w hotelu Bristol w Warszawie odbyła się uroczysta Gala konkursu Złoty Skalpel 2012.

Spośród 20 zgłoszonych w tym roku projektów do drugiego etapu przeszło 10. „Kilka z nich było naprawdę wyjątkowych i jury miało spory problem z wybraniem zwycięskiego projektu” – mówiła podczas uroczystości redaktor naczelna „Pulsu Medycyny” Marta Koton-Czarnecka. Za największego innowatora w polskiej ochronie zdrowia uznano projekt gdańskich naukowców: „Komórkowa szczepionka przeciw cukrzycy typu 1 oparta na limfocytach T regulatorowych”. To pierwsza tego typu szczepionka na świecie użyta w próbie klinicznej u dzieci z cukrzycą typu 1. Dyplom z rąk wiceministra zdrowia Aleksandra Solińskiego odebrała prof. Małgorzata Myśliwiec – koordynator klinicznej części badania. Na uroczystości nie mógł być niestety kierownik projektu prof. Piotr Trzonkowski, który w tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych zdobywa wiedzę konieczną do realizacji kolejnego projektu - przeszczepu wysp trzustkowych. „Choć mamy już fantastyczne metody radzenia sobie cukrzycą – takie jak pompy insulinowe czy analogi insulinowe, musimy mieć świadomość, że to nadal leczenie substytucyjne. Leczenie, które wymaga od pacjentów ciągłej, uciążliwej kontroli glikemii. Nasi chorzy często pytają, kiedy wreszcie wyleczymy ich z cukrzycy. Myślę, że zrobiliśmy właśnie pierwszy krok w tym kierunku” – mówiła prof. Myśliwiec odbierając główną nagrodę. A był nią grant naukowy w wysokości 10 tysięcy złotych ufundowany przez firmę farmaceutyczną GlaxoSmithKline. Symboliczny czek wręczył zwycięzcom ?? Pamiątkowe dyplomy otrzymali również kierownicy wszystkich projektów, które zostały zakwalifikowane do drugiego, finałowego etapu konkursu. Wiceminister Aleksander Soliński, gratulując zwycięzcom podkreślał, że codziennie jesteśmy świadkami postępów w medycynie. „Ten postęp daje nadzieję na poprawę zdrowia naszego społeczeństwa, ale ma on również wydźwięk gospodarczy: skraca pobyt w szpitalach, doprowadza do wyleczenia chorych, a tym samym do obniżenia kosztów. Cieszę się, że także w Polsce innowacyjność w medycynie jest już na odpowiednim poziomie” – mówił minister.

Tuż po ogłoszeniu wyników konkursu Złoty Skalpel 2012 odbyła się konferencja „Innowacje w medycynie 2012”. Dr Agata Stanek ze Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu przedstawiła innowacyjne metody leczenia w starzejącym się społeczeństwie. Tuż po przerwie na kawę i rozmowach kuluarach dr hab. med. Lucjan Wyrwicz z Centrum Onkologii w Warszawie mówił o nowoczesnych lekach w chorobach nowotworowych. Na koniec kierownik pierwszego w Polsce Zakład Psychoonkologii w Centrum Onkologii w Warszawie, mgr Mariola Kosowicz, opowiadała o zmianach jakie w ostatnich latach zaszły w relacjach personalnych lekarz – pacjent.

Projekty zgłoszone do konkursu Złoty Skalpel 2012 »

Złoty Skalpel 2012 – II etap konkursu