Kontakt | Prenumerata | Newsletter | Puls Medycyny

Złoty Skalpel 2015 za program „Żywy Dawca Nerki”

Laureatem VII edycji konkursu Wybitne Innowacje w Polskiej Ochronie Zdrowia Złoty Skalpel 2015 został Zespół Transplantacyjny Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie pod kierownictwem prof. Artura Kwiatkowskiego. Jurorzy nagrodzili nowatorską operację: łańcuchowy przeszczep nerek, która została przeprowadzona 23 czerwca tego roku.

Łańcuchowe przeszczepienie nerek to nowoczesny system transplantacji, polegający na tym, że przynajmniej trzy pary dawca-biorca wymieniają się nerkami w przypadku, gdy bezpośrednie przeszczepienie w parach jest niemożliwe z uwagi na niezgodność grup krwi lub niekompatybilność immunologiczną. Tego rodzaju przeszczepienie pozwala pobrać nerki od wszystkich trzech dawców i przeszczepić każdą z nich „nieswojemu” biorcy, osiągając w efekcie trzy przeszczepienia nerek od żywego dawcy. To także alternatywa dla chorych, pozwalająca skrócić czas oczekiwania na organ i umożliwiająca transplantację nerek pomimo niezgodności w parach. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie stworzyła zespół interdyscyplinarny, złożony ze specjalistów wielu dziedzin, w skład którego wchodzą: chirurdzy, interniści, nefrolodzy transplantolodzy, immunolodzy, anestezjolodzy, radiolodzy, kardiolodzy, urolodzy, psycholog oraz koordynator żywego dawcy. Zabiegi pobrania nerki wykonano nowoczesną metodą małoinwazyjną: laparoskopią zewnątrzotrzewnową z ręczną asystą w technice 3D. Realizując ten projekt warszawski zespół dołączył do innych wiodących ośrodków transplantacyjnych na świecie wykonujących tego rodzaju operacje.

„Nie ulega wątpliwości, że przeprowadzenie tego typu zabiegu po raz pierwszy w Polsce i towarzysząca temu akcja medialna poprawiła rozpoznawalność polskiej transplantologii na arenie międzynarodowej i korzystnie przyczyniła się do szerzenia świadomości na temat transplantologii w polskim społeczeństwie” – podkreślił prof. Piotr Wysocki, jeden z jurorów konkursu.

Podobnego zdania jest prof. Piotr Kuna, który zauważa, że zespół prof. Kwiatkowskiego swoim osiągnięciem przełamuje stereotypy myślenia i pokazuje, że w Polsce też można zrobić coś dobrego dla innych. „Powinien być przykładem nie tylko znakomitej pracy zespołu transplantacyjnego, ale też ludzkiego poświęcenia się dla innych ze strony dawców i promować pozytywne wzorce osobowościowe” – powiedział prof. Piotr Kuna. Każdy z członków jury nominował trzy najlepsze projekty. Oceniając brali oni pod uwagę przede wszystkim wkład w rozwój opieki zdrowotnej w Polsce w trosce o dobro pacjenta i szanse na upowszechnienie ocenianego rozwiązania. „Rozwiązanie łańcuchowego przeszczepu jest zarazem genialne w swej prostocie i może być zastosowane w każdym ośrodku transplantacyjnym” – podsumował prof. Leszek Czupryniak.

Do drugiego etapu konkursu Złoty Skalpel przeszło w sumie 10 projektów. Każdy z nich zasługuje na wyróżnienie i osobną uwagę, dlatego o każdym napiszemy szczegółowo w kolejnych wydaniach Pulsu Medycyny.

„Choć to już 7 edycja konkursu wciąż cieszy się on niesłabnącą popularnością. To namacalny dowód jak wiele dzieje się w polskiej medycynie, a dla nas gwarancja wielu ciekawych tematów” – podsumowuje Monika Wysocka, sekretarz konkursu.

Złoty Skalpel 2015 – II etap konkursu