Kontakt | Prenumerata | Newsletter | Puls Medycyny

O nas

Medicine Today Poland jest spółką wchodzącą w skład grupy Bonnier Business Polska, do której należą także ogólnopolski dziennik „Puls Biznesu” oraz organizatorzy prestiżowych konferencji i warsztatów – Informedia Polska i ECU Marketing.

MTP jest wydawcą dwutygodnika „Puls Medycyny” dla lekarzy i menedżerów ochrony zdrowia, miesięcznika „Puls Farmacji” dla aptekarzy i farmaceutów oraz serwisu dla lekarzy i farmaceutów – www.pulsmedycyny.pl.

Dziennikarze „Pulsu Medycyny” i „Pulsu Farmacji” starają się na bieżąco informować o tym, co dzieje się w polskiej ochronie zdrowia i na rynku farmaceutycznym. W sekcjach Świat medycyny i Świat farmacji czytelnicy znajdą omówienia najnowszych badań klinicznych, wytycznych i standardów medycznych, przegląd światowych doniesień dotyczących diagnostyki, postępów w terapii, nowych leków. Oba tytuły wchodzą w skład grupy specjalistycznych pism medycznych wydawanych m.in. w Skandynawii, dzięki czemu nasi dziennikarze mają dostęp do najnowszych doniesień naukowych z wiodących ośrodków badawczych, np. Karolinska Institutet. Publikacje dotyczące nauk medycznych i farmaceutycznych zawierają komentarze i opinie lekarzy specjalistów oraz farmaceutów, a artykuły poświęcone funkcjonowaniu przychodni, szpitali, aptek – komentarze menedżerów i decydentów związanych z ochroną zdrowia i rynkiem farmaceutycznym.

W gąszczu przepisów prawnych – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero wprowadzanych – pomaga rozeznać się ekspert prawny. Jego artykuły w sekcji Praca cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Podczas dyżurów telefonicznych w redakcji odpowiada bezpośrednio na pytania lekarzy i farmaceutów. Nowoczesne zarządzanie placówkami ochrony zdrowia czy aptekami wymaga bowiem dobrego orientowania się w przepisach formalnoprawnych oraz umiejętności połączenia wiedzy fachowej, biznesowej i marketingowej.