Kontakt | Prenumerata | Newsletter | Puls Medycyny

Redakcja

Wydawca Pulsu Medycyny i Pulsu Farmacji:
Medicine Today Poland Sp. z o.o.
ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa
tel. 22 333 99 91, / fax 22 333 97 35
e-mail: redakcja@pulsmedycyny.pl / redakcja@pulsfarmacji.pl

NIP: 525-21-79-679, REGON: 016342768
KRS: 0000099422, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
wysokość kapitału zakładowego 1 000 000 zł

Numer konta: 15 2250 0001 0000 0040 0331 1252

Redaktor naczelny:
Krzysztof Jakubiak
k.jakubiak@pulsmedycyny.pl

Redaktor prowadzący:
Małgorzata Konaszczuk
m.konaszczuk@pulsmedycyny.pl

Dyrektor artystyczny:
Tomasz Młynarski

Zespół redakcyjny:

Iwona Kazimierska
i.kazimierska@pulsmedycyny.pl

Marta Markiewicz
m.markiewicz@pulsfarmacji.pl

Monika Wysocka
m.wysocka@pulsmedycyny.pl / m.wysocka@pulsfarmacji.pl

Stali współpracownicy Pulsu Medycyny i Pulsu Farmacji:
lek. Sławomir Badurek - Toruń,
dr n. farm. Jarosław Woroń - Kraków,
dr n. med. Maciej Chałubinski - Łódź