Kontakt | Prenumerata | Newsletter | Puls Medycyny

Regulamin konkursu Złoty Skalpel 2017

I. Organizatorzy i cele

 1. Organizatorem konkursu jest Bonnier Buisness Polska sp. z o.o., wydawca „Pulsu Medycyny”
 2. Organizator określa warunki udziału w konkursie, powołuje jury oraz odpowiada za prawidłowy przebieg konkursu.
 3. Celem konkursu jest promowanie postaw proinnowacyjnych oraz wspieranie pozytywnych zmian w ochronie zdrowia w Polsce podnoszących jakość opieki medycznej.

II. Warunki udziału w konkursie

 1. W konkursie mogą brać udział pojedyncze osoby, zespoły badawcze, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, organizacje, gminy oraz inne instytucje, które w ostatnim roku poszczycić się mogą: wynalezieniem nowej metody diagnostycznej lub terapeutycznej;
  opracowaniem nowej strategii związanej z organizacją i zarządzaniem w ochronie zdrowia;
  unowocześnieniem polskiego systemu opieki zdrowotnej poprzez implementację innowacyjnych rozwiązań światowych.
 2. Udział w konkursie można zgłaszać osobiście. Prawo do nominowania projektów mają także osoby trzecie (w szczególności pracodawcy, organizacje społeczne lub zawodowe), pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody na udział w konkursie autorów danej innowacji.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie organizatorom wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
 4. Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej „Pulsu Medycyny” www.pulsmedycyny.pl.
 5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 września 2017 roku.
 6. Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: m.marklowska@pulsmedycyny.pl; tel. 602-294-816

III. Postępowanie konkursowe

 1. Postępowanie konkursowe przebiega w dwóch etapach. W I etapie przewodniczący jury, na podstawie nadesłanych dokumentów i materiałów, wybiera dziesięć wiodących projektów. Wyłonione projekty zostaną zaprezentowane pozostałym członkom jury. Każdy z członków jury nominuje trzy najlepsze projekty innowacyjne. Wygrywa projekt, który uzyska największą liczbę nominacji.
 2. Przy nominowaniu projektów jury kieruje się następującymi kryteriami:
  • wkład w rozwój opieki zdrowotnej w Polsce w trosce o dobro pacjenta,
  • możliwość usprawnienia pracy personelu medycznego,
  • szanse na upowszechnienie ocenianego rozwiązania,
  • aspekty ekonomiczne.
 3. Przewodniczący jury zastrzega sobie prawo do ustanowienia dodatkowych kategorii konkursowych oraz do przyznania dodatkowych wyróżnień.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2017 roku.
 5. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ukaże się na łamach oraz stronie internetowej „Pulsu Medycyny”.

IV. Nagradzanie laureatów

 1. Dziesięć projektów uznanych za najlepsze przez jury zostanie zaprezentowanych na łamach „Pulsu Medycyny” oraz na stronie internetowej gazety.
 2. Partnerem konkursu jest firma Polpharma, która ufundowała dla zwycięzcy nagrodę 10 tys. zł.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagrody odbędzie się podczas uroczystego koktajlu.
 4. O terminie i miejscu uroczystości laureaci zostaną poinformowani mailowo.

V. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.